Тянь шань тауыны? биік болу себебі

 

 

 

 

»Тянь-Шань тауы, биктг 6995 м, бик таулара жатады а) Евразия материгн ортасында орналасан Бик таулар ландшафттары. Тянь-Шаньны азастандаы е бик нктесн картадан анытап,баса тау жоталарындаы бик нктелермен салыстыр.2.Тянь-Шань таулары андай жыныстардан тзлген? Тсну Жаа сабаа дайынды 2 мин «Бик таулар» бейне фильм крсету арылы ой озау. Солтстк Тянь-Шань 3. р жылды жаз айында Орталы Тянь-Шянь тауына жздеген альпинисттер мен тауды сйетн туристтер аылады. тянь аспан, шань тау), Тртау Азияны орталы блгндег аса р тау жйес. Тянь-Шань таулы лкесн азастандаы тау жоталарына: 1. Орталы Тянь-Шань 2. Тянь-Шаньны орталы блг ырызстана, солтстк жне батыс жоталары азастана, отстк-батыс шет збекстан мен Тжкстана, шыыс блг ытайа арайды. Ал батысы Бетпадалаа ласады. Батыс Тянь-Шань. Тогжан123 22 Октября, 2016 12:59 341. Размеры: 720 х 540 пикселей, формат: .jpg. азАпарат - Амолалы мектеп оушыларыТянь-Шань тауыны бик шыын баындырып айтты, деп хабарлайды азАпарат тлшс.Экспедиция Солтстк Тянь-Шань тауына саяхат жасап, биктг 4 010 метр Абай шыына шыты.

Кн:21.10.2016 жыл. тянь аспан, шань тау), Тртау Азияны орталы блгндег аса р тау жйес. Бик таулы ландшафтты зона 2200-2700 м биктктерден басталады.Тянь-Шань мен Жетсу Алатауында ландшафтты шалынды-далалы жне гляциальды-нивальды белдемдер аны байалады. Тянь-Шань (ыт. Себеб,Тянь-Шань тауыны альп тау тзлунде айта ктерлгендктен тауды бик белдеундетауды бик белдеунде наыз альплк жер бедерСолтстк Тянь-Шаньны ерекшелг: ле Алатауы, зынара жотасы, Кнгей Алатауы,Шу-ле таулары жатады. Орталы Тянь-Шань 2. 274.азастан аумаы орналасан климатты белдеу. Жетсу - тарихи-географиялы айма. Тянь-Шань таулы лкесн азастандаы тау жоталарына ысаша сипаттама. азастана аратау, гем, ырыз Алатауы, Шу-ле таулары, ле Алатауы жне Кетпен (зынара) жоталары арайды. Слайд 10 из презентации « Тянь-Шань тауы».

2.Видеоролик.Кескн картаа жоталар мен пайдалы азбаларды бейнелеу. Сарыара мен Тянь-Шань тауыны солтстк блг бр кезеде алыптасанына арамастан Тянь-Шань тауыны бик болу себеб A) сырты кштерд сер аз болан B) тегстелген C) атты мжлген D) шк кштерд сер аз болан E) екнш рет ктерлген. 1.Картадан тсндру шолу. тянь аспан, шань тау), Тртау Азияны орталы блгндег аса р тау жйес.Е бик жер Жес шыы (7439 м.). Маынаны тану (оулыпен жмыс). Батыс Тянь-Шань тауларын ырыз Алатауы, Талас Алатауы, Шатал (4503 м), рама Тянь-Шань (ыт. Батыс ТяньШань жатады. Еренабыра (Тянь Шань) тауын те сирек кездесетн а тырнаты ТяньШань аюы мекен етед.В горе Тянь - Шань встречается редкий вид - это Тянь - Шаньский медведь с белыми когтями. 4. Ерман Кенжеслу Бленбайызы Атбе аласы 30 орта мектеп география пн малм Блмдлк: азастанны Тянь-Шань тауларыны ерекшелктерне сипаттама беру. Тянь-Шань тауы. Географиялы орны.Тянь Шань Азиядаы е р тау жйесн бр.Тауды шыыс блг ытай жернде. 04.11 ж 8А сынып География сабаы. . Ол шыыстан батыса 2500 шаырыма созылып, оны 1500 шаырымы азастан, ырызстан жне Просмотр содержимого документа «Тянь-Шань тауыны? физикалы?-географиялы? орнын аны?тау. Азиядаы бик тауларды бр, оны кейбр блктер азастана енед, ол андай тау? .(азастан таулары-Тянь-Шань). 10 Тянь-Шань лкес Тянь-Шань лкес азастанны отстгмен солтстгн алып жатыр. Сабаты тр: Био апараттану жне синэнргетика 1 йымдастыру Кезе Мотивация Дамытушылы: азастанны е бик таулар туралы блмдерн салыстыруарылы,блм дадыларын дамыту.Еуропалы алымдарды шнде Тянь-Шань тауын зертегендерд бр.1856-1857 жылы Орталы жне Солтстк Тянь-Шаньа брнеше экспедиция жасап Тянь-Шань (ыт. Тянь-Шань ендк жоталар мен оларды бр-брнен блп жатан тауаралы р азаншырлардан трады. Солтстк Тянь-Шань 3. 20. тянь аспан, шань тау), Тртау Азияны орталы блгндег аса р тау жйес. Атырау облысы, рманазы ауданы, Б.Бегалиев атындаы жалпы орта мектепт география пн малм Исмагулова Айгул Рахметкалиызы Сыныбы8аТаырыбы: Тянь-ШаньМасаты:Тянь-Шань тауыны ер азастантауларында Бик тау белдеулер Алтай тауынан отстктег Батыс Тянь-Шаньат.б. Себеб,Тянь-Шань тауыны альп тау тзлунде айта ктерлгендктен тауды бик белдеунде тауды бик белдеунде наыз альплк жер бедер алыптасан. Сынып 8 А. Тянь-Шань таулы лкесн азастандаы тау жоталарына: 1. 244.азастанны бик таулары. Батыс ТяньШань жатады. Царство природы - Тянь-Шань тауы. Негзг блг Ресей жернде жатыр. Таырыбы: Бик таулы лкелер. 3.Неге Тянь-Шань тауыны кей жерлернде гранит жер бетне шыып жатады? Таырыбы:Тянь-Шань тауы. Тянь- Шань сз ытай тлнде «Тр шыы,Ас 1 Тянь-шань тауыны бик болу себеб 2 рлеген ауа аындары тн белдеулер 3 тропиктк белдеулердег ауа озалысы 4 солтстк сбр мен иыр шыыс халытарыны атаксб 5 тез тасымалында маызды жасанды баздар немесе тез каналдары 6 ааз фабрикасы"Тянь - Шань"www.metod-kopilka.ru/tyan-shan-61381.htmlСебеб,Тянь-Шань тауыны альп тау тзлунде айта ктерлгендктен тауды бик белдеундетауды бик белдеунде наыз альплк жер бедер алыптасан. Е бик нктес Хатр (6995 м ).Ортала Тянь-Шань ытай, азастан, ырызстан шекараларыны тйскен жернен басталады. 47. Тянь-Шант тауыны сейсмикалы. бейне фильм нен кргенТалдау Ой толаныс 5 мин Жеке жмыс оушылар дптерлерне «Тянь-Шань» тауына саяхат таырыбында «Эссе» жазу Оушылар дптерге эссе жазады. Тянь-Шань таулы лкес, азастан жерн отстк-шыыс жне шыыс блгн амтиды.Бик шыдары Жес (7439 м) жне Хантр (6995 м). 3.азастана Тянь-Шань тауларыны ай блг кред? Солтстк жне батыс блг, Орталы Тянь-Шаньны кейбр жоталары кред. Поделиться в соц. азастан Энциклопедиясы жобасынан алынан млмет. Солтстк Тянь-Шаньнан ле Алатауы, ырыз Алатауыны батыс блг, Шу-ле таулары, Батыс Тянь-Шаньнаы Пскем, гем жоталарыны отстк-батысыТауларды бик белдеулер оны да муыны негзг задылытарын белглейд.

Тянь-Шань, Жоар Алатауы, Алтай.273.азастан климатыны шыл континенттлгн себеб. Батыстан шыыса арай 2500 км-ге созылып жатыр, ен 400 км.Тянь-Шань тауыны азастандаы е бик нктес Хантр (6995м) шыы. Тянь-Шань тауыны ле Алатауы Алматы облысы бойынша шл аймаыны отстгнде орналасан.Алтай тауларыны Тарбаатай, Калбин жне Отстк жоталарыны топыратары. Сабаты масаты: Тянь-Шань тауыны Жер бедер мен геологиялы рылысы, пайдалы азбалары,климаты, смдктер мен жануарлары туралы малмат беру ,,,Qazaq Encyclopedia Site,Kazakh Wikipedia website,Дние жз азатарыны енциклопедиялы ашы ор сайты Дамытушылы: азастанны е бик таулар туралы блмдерн салыстыруарылы,блм дадыларын дамыту.Еуропалы алымдарды шнде Тянь-Шань тауын зертегендерд бр.1856-1857 жылы Орталы жне Солтстк Тянь-Шаньа брнеше экспедиция жасап ?орытынды: Тянь-Шань таулары Республикамызды >>. 4.Тянь-Шань тауларыны е бик нктесн биктг анша, ол алай аталады? Маынаны тану кезе Малм: Бгн бздер азастанны бик тауларыны бр Тянь-Шань тауымен танысамыз. Тянь-Шань таулы ?лкесндег биктк белдеулк. Тауды пайда болуы, бик Сбрд отстгндег е бик таулы лке. Мхиттардан алыс орналасуынан. ызыушылыты ояту (Жана саба). йткен мнда жет мы метрлк Победа шыы мен Хан Т Е бик нктес Хатр (6995 м ). 1.Солтстк Тянь-Шань Slideshow 5901874 by jillian-bernard Материал по географии Бик таулар саба жоспары Тянь-Шань лемдег е бик р е лкен тау жйелерн бр. Маынаны тану кезе Малм: Бгн бздер азастанны бик тауларыны бр Тянь-Шань тауымен танысамыз. аудана жату себеб неде. Тянь-Шань (ыт. 20. Сабаты масаты: Тянь-Шань тауыны рамдас блктер, оны географиялы орны, геоглогиялы рылысыны ерекшелктер, азба байлытарыны таралу задылытары Тр тауы, Аспан таулары, анды тау деген кереар атаулара ие осы мекенде андай сыр жасырылан Жеке пиясын сатау | азастан Энциклопедиясы туралы | Жауапкершлктен бас тарту. Тянь-Шань мен Алтайды бик жоталарында тараан, тауды жоары белдеун жартасты, стрт трзд жне орманды учаскелерн мекендейд.Тянь-Шаня и Алтая, где обитают скалистые, плато и лесные районы верхнего пояса горы. лг:Тау. байланысты.Алтай тауына Сбр мен батыстан келетн ылалды жел, Тянь -Шаньсуынып, ылалдылыты кбею ыпал етед, оны климатындаы айырмашылыты себеб осында. Алтай тауында е бик Белуха шыы - 4620м. топ: Алтай топ: Сауыр топ: ? (Тянь-Шань). сетях00:50 0 0 333 Батыс Тянь-Шань тауындаы шыа «азастан халы Ассамблеясына 20 жыл» атауы берлд. 3.Бл оры мг ар мен мз жамылан , беткей«Биылы шаншыан таяынан келес жылы арба шыады екен» рметт тлмгер сайтыны олданушысы Жетсу Алатауы,Сауыр-Тарбаатай, Тянь-Шань таулары. - ашы саба тегн жтеп кре аласыз. Тянь-Шань тауы жоталарыны орналасу баытына арай: а).Солтстк Тянь- Шань,Орталы Тянь-Шань,Батыс Тянь-Шань.Себеб, бик тауды басындаы ар мен мзды бл кезде кп ерид. 3.Неге Тянь-Шань тауыны кей жерлернде гранит жер бетне шыып жатады? SMART масаты: азастан бик таулы лкелер туралы оушыларды блмдерн алыптастыру.Ктлетн нтиже оушыларды ртрл таырыпты карталармен жмыс стеу дадылары алыптасады, карта. Оны Отстк Алтай,Батыс немесе Кенд Алтай жне алба жотасы деп шке блуге болады Батыс Тянь-Шань — Орталы Азиядаы тау жйес, Тянь-Шаньнны батыс блг. тарау Тянь - Шань таулы лкес 1.1. Солтстгнде Балаш клмен, шыысында Жетсу (Жоар) Алатауымен, отстк жне отстк-батысында Тянь-Шань жоталарымен шектесед.

Недавно написанные:


© Copyright 2018, All Rights Reserved