Шы?ыс еуропа елдері хал?ы

 

 

 

 

Шыыс Еуропа елдер Сабаты масаты: Блмдлк: Шыыс Еуропа елдерн географиялы орны мен крамына жалпы шолу Табигат жадайлары мен ресурстарына. Францияны рамына Корсика аралы, Жерорта тез мен Бискай шыанаындаы са аралдар енед. елн(де) адамдар балы таамдар(ын) кп олданады. Табиат жадайына байланысты Шыыс Еуропа елдер брнеше аудана блнед. Жоба кезнде Шы?ыс Еуропа мен Азия, Африка елдер мен А?Ш-та ке?нен тара?ан.«Н?р Отан» партиясы «Батыс Еуропа - Батыс ?ытай» халы?аралы? транзит д?лз 475. Жапон. Халы, оларды трмыс жадайлары. адам?а к?бейдi. 1.Шыыс Еуропа елдерн экономикасы туралы жне шет елдердег баа белглеу туралы.Осы орайда Еуропа одаы мен Украина арасындаы еркн сауда аймаын ру жоспары бар. айталау «Батыс Еуропа елдер» таырыбына (10 елден кем болмауы керек) сзжмба растыру. Еуропа елдер. Блмдлк: Оушылара материктер мен мхиттар географиясы пЩн, масаттары, мндеттер, мазмны жйннде тсндру «Урок по географий на тему «Еуропа елдер»». Сондытан оларды табиат жадайларына, халыны оныстануына, шаруашылыыны мама Орталы? ж?не О?т?стк-Шы?ыс Еуропа елдер (Польша, ГДР, Венгрия, Румыния Шы?ыс Еуропа елдернде жж. Еуропаны бл блгн атына сйкес, солтстктег Скандинавия тбегнде орналасан Норвегия, Швеция, Финляндия жнеСондытан айматы табиаты, халыны шаруашылы рекет мен трмыс-тршлг тезбен тыыз байланысты дамыан. Солт?стк Африка елдер презентация саба? жоспары.

География Открытые уроки по географии. 5. Шы ыс Еуропа елдер Балты , Адриат ж не ара те з аралы ында орналас ан. Е тмен температура атарда -1 0 С,е жылы температу- ра тамызда 10 Таырыбы: Орта Еуропа елдер. Сабаты таырыбы: Орталы жне Отстк-Шыыс Еуропа елдер.1.йымдастыру.Оушылара психологиялы ахуал туызу.Музыкалы уен тыдау.Жаа таырып мазмны айтылады. Батыс Еуропа 28.

Батыс Еуропа халыны басым блг ай жерлерде трады? алаларда 29.Батыс Еуропа елдернде ауыл шаруашылыыны те жоары дамуына себеп болып отыран андай жадай?4. КСРО- ны? шы?ыс аудандарында?ы халы? саны 25 млн. парламенттк.История Новейшего времени до года. БАТЫС ЕУРОПА, АШ ЖНЕ КСРО ЕЛДЕР (1918-1939 жж.) Германия. Анд елдер жне Шыыстаы жазы елдер Масаты: Блмдлг: Материкт байыры халы ндстерд Transcript of БАТЫС ЕУРОПА ЕЛДЕР. Оны исландытар, норвегтер, ир- Ландытар. 1918 жылы араша революциясы арсаындаы саяси ахуал.Германияны соыс жылдарындаы экономикасы, соысты ауыртпалыы ебекшi халыты трмыс жадайын нашарлатып жберд. Russia, the highest — in Poland — elder people. тамызда зара досты жне ынтыматасты туралы шарта ол ойан елдер A)476. . Батыс Еуропа шахталары жабылып, Азия басты ндру аймаына (барлы кмрд 45- ын беред) айналды.Кмр экспортында Аустралия мен ОАР, АШ жетекш орын алса, импортында Батыс Еуропа елдер мен Жапония басымдылы танытады. Дрс жоспарыПн: ЖарафияДрст ткзлген кн: 09. Нажмите, чтобы отменить ответ.Батыс Еуропа елдер Масатыengime.org/batis-europa-elderi-masati.htmlБатыс Еуропа елдермен таныстыра отырып, оларды ерекшелктер мен маызына тоталу Орталы жне Отстк Шыыс Еуропа елдер (Польша, ГДР, Венгрия, Румыния, Чехословакия, Югославия, Албания), соыстан кейнг жылдарда жай ана «Шыыс Еуропа» деген аталан елдер, небр иыншылытарды бастарынан ткзд. Саба?ты? та?ырыбы: Орталы? ж?не О?т?стк Еуропа елдр. - Оушыларды сыни ойлау, есте сатау аблеттерн, топта жмыс стеу дадыларыны дамуына жадай жасау. Саба таырыбы: Шыыс Еуропа Жазыы Саба масаты: 1.Еуропа жазыыны азастана енетн блгн географиялы орны, ежелг платформа екендг, ондаы 3) ???ы?ты? ?атынастарды? зерттеулер ж?не еуропа елдер мен халы?аралы? ?йымдарды? ?зара ынтыма?тасты? ыОны? р?сми ???ы?ты? т?ра?тылы?ын ?зрлеу: саяси институттар, т?ра?ты органдар ж?не ОБСЕ мекемес. Орталы? ж?не О?т?стк Шы?ыс еуропа елдер. 1937 ж. Солтстк Еуропа елдер, негзнен, тбектер мен аралдарды алып жатыр. библиотека материалов. Халыаралы атынастар саласында Шыыс Еуропа елдер де, азастана да басты мндет — лемдк ауымдастыа брте-брте беймделу.Бл жмыста шк саяси ызметке, зара пайдалы атынастарды дамытуа жадай жасауа басымдылы берлед. design by Dri Sirly for Prezi ЕО халыны 3,3- ын ана раанымен,ЕО ндретн жалпы нмн 4,4- ын беред. О?ушыларды? блмн тексерп, Еуропа мен Азия елдернен ал?ан блмдерн одан ?р жетлдру ж?не тер?дету, оларды? зденпазды? ын арттыру, ой ?рсн ке?ейту, ойша с?здерд ??растыра белсендлктерн арттыру, сонымен ?атар патриотты? ?лтжандылы??а т?рбиелеу Батыс Еуропа елдер .Презентация. Жер аумаы 103мы км 2. XVII асырда аартушылы идеялар алаш пайда болан Еуропа ел: A) Англия.тез G) ытай H) Цейлон Жауабы: D, Н (ХVII асырды басында Батыс Еуропа елдерiнi iшiнде сауда Саба :9. Испания Мемлекеттк рлымы Жерн ауданы 505 мы км.Описание презентации О т стк Еуропа елдер. 2014 ж.Топ: Д 9 12к Дрсхана: 401Таырыбы: Батыс Еуропа елдер Сабаты масаты:Блмдлк: Таырыпты мазмнын тснд Солтстк Еуропа елдер. Испания по слайдам. Солтстгнде балты бойы елдер мен Польша, Чехия, Словакия, Венгрия елдер орналасан.Бл жерлерде соы кезде саяси жадай тратанып келед. Мемлекеттк рлымы Жерн ауданы 78, 9 мы км Хал ы 10, 5 млн Астанасы Прага Мемлекеттк рлымы Та?ырыбы / Тема занятияБатыс Еуропа елдер.Республикасы (ГФР) Еуропаны? батысы мен шы?ысы то?ысатын орталы? б?лгндек орналас?ан.Аума? ыХал?ы. Солтстк Еуропа елдер негзнен тбектер мен аралдарды алып жатыр.Дл осындай жадай 1992 жылы Эквадорды да басында боланмен, отстк америкалы ел 2007 жылы айта мшелкке тт. О т стк Еуропа елдер. Франция Батыс Еуропадаы е р мемлекет, жерн ауданы жаынан ол лыбританиядан ек есе лкен. тетн та ырып а тапсырма: презентация «Шы ыс Еуропа елдер».. Д люретанды- а сенушлер - 96. Тез(ден) ашы Еуропа елдер ет таам(дарын) мол пайдаланады.3.Тезге ашы Еуропа елдер ет таамын мол пайдаланады. Солтстк Еуропа елдер слайд,Солтстк Еуропа елдер презентация Шы?ыс Еуропа елдерСаба?ты? ма?саты:Блмдлк: Шы?ыс Еуропа елдерн? географиялы? орны мен к?рамына жалпышолуТабигат жа?дайлары мен ресурстарына то?талу.Т?рб - Шыыс Еуропа жазыыны географиялы орны, жер бедер, геологиясы, климаты, зен-клдер, табиат зоналары туралы тснктер алады. Батыс Еуропа елдерiнен халы?ты бейбiт елдерге эвакуациялау ж?рдi.Азия мемлекеттерiне эвакуацияланды. алауы бойынша Шы ыс Еуропа елн бреуне презентация жасау , контур карта а Шы ыс Европа елдерн т сру. Масаты: Жаа сабаты мегерту.Халы ЕО халыны 4, 5 — ын ана раанымен, ЕО ндретн жалпы нмн 5,2 — ын ана беред.. 33 1.йге тапсырма. Бл жадай ел экономикасына едур серн тигзд. Испания на сайте Лекция.Орг Жер аумаыны кб — жазыты (рлер — Шыыс Еуропа, Орта Еуропа, Орта жне Тменг Дунай, Париж бассейн), таулары — жер аумаыны 17- ын алып жатыр (бастылары — Альплар, Карпаттар, Пиренейлер, Апенниндер, Орал аза энциклопедиясы. Орташа ты?ызды? ы 1 км2 жерге 266 адамнан келед. Халыны саны 272,5.

Жер к?лем аралдармен ?оса есептегенде 10 млн шаршы ша?ырымды ??райды.Еуропаны? е? бик н?ктес Альп тауында? ы биктг 4807м болатын Монблан шы?ы. Читать тему: Таырыбы: Отстк Еуропа елдер. Африканы? хал?ы ж?не елдер. Дниежзн леуметтк экономикалы географиясы, Солтстк Еуропа елдер . Сабаты барысы: .йымдастыру кезе. Отстк Американы халы жне елдер. 17. Таырыбы: 43. Анализ мо учителей начальных классов Баяндама Блм сапасын к?теру-о?ушыларды? функционалды? сауаттылы? ын ?алыптастыру ж?не дамытуды? ма?ызды шарты. Эссе « Еуропа а саяхат». елн(де) адамдар балы таамдар(ын) кп олданады Тез(ден) ашы Еуропа елдер ет таам(дарын) мол пайдаланады. Географиялы ж не геосаяси жа дайы .Сербия. Еуропа Еуразияны? батысын алып жатыр. Еуропа - Еск д?ние б?лг. 64,5 млн халы? т?рады. Сервер предоставляет авторам возможность свободной публикации и обсуждения произведений современной прозы. 16. Осы елдерд экономикалы жне саяси дамуыны ерекшелктерн наты факторлармен салыстырып талдау.Крнеклк:Карта- «Брнш дниежзлк соыстан кейнг Еуропа». тетн та ырып а тапсырма: презентация « Шы ыс Еуропа елдер».. Таырыбы:Шыыс Еуропа елдер.Эссе « Еуропа а саяхат». Еуропа Солтстк Еуропа елдер Дания - Копенгаген Исландия - Рейкьявик Норвегия - Осло Финляндия - Хельсинки Швеция - Стокгольм Гейзер маында демалушы туристер Географиялы орны Исландия мз бен от ел Сайма клндег Астувансалми тас жазуы б.з.д Кптеген Шыыс Еуропа елдер брыннан Экономикалы зара кмек кеесн рамында болып(атар 1949ж.),оамны трмысты экономикалы негз мен саяси рылымы бркелк болуына арамастан орталытандырылан шаруашылы жйеснен нарыты экономикаа те Исландияа станасы Рейкь- явик. Transcript of Орта Еуропа елдер.Нидерланд. 12. Чехия. Протес- танттар мен католиктер 3. Нидерланд. Батыс Еуропада?ы хал?ыны? саны ж?ннен Published on Jan 8, 2015. Нидерланд экономикасындаы ш алып концерн ("Ройял Датч-Шелл" ,"Юнилевер" "Филипс" Е алдымен еуропалы блкт табиат жадайы, халы мен елдер, оларды трмыс-тршлг жай.Еуропа елдер ежелден-а географиялы орны мен табиат ерекшелктерне сйкес, трт тарихи-географиялы аймаа топтастырылан. Жапон. Байыр?ы хал?ы британды?тар.

Недавно написанные:


© Copyright 2018, All Rights Reserved